Wprowadzenie nowych usług związanych z otrzymaniem wsparcia z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Tytuł projektu: "Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy P.P.H.U. INFO - PET PIOTR FIC poprzez innowacja oraz dywersyfikacją usług".
Działanie 1.1 PRO WL 2007-2013, konkurs nr 01/RPOWL/1.1/2009.
Umowa: 01.09-UDA-RPLU.01.01.00-06-038/09

Nowe usługi:
  • Pomiary ochronne odbiorcze i okresowe instalacji elektroenergetycznych w obiektach laboratoryjnych i przemysłowych
  • Pomiary sprawdzające temperatury oraz ciśnienia w urządzeniach laboratoryjnych, m. in. cieplarkach, suszarkach, sterylizatorach parowych, łaźniach, chłodniach, zamrażarkach, itp.
  • Pomiary sprawdzające temperatury oraz ciśnienia w urządzeniach i obiektach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i innych przemysłowych; sprawdzanie układów regulacji temperatury i ciśnienia
  • Sprawdzanie okresowe termometrów i manometrów
  • Projektowanie i wykonywanie instalacji pomiarowych z rejestracją istotnych parametrów w obiektach przemysłowych i laboratoryjnych.

Zakupiony sprzęt pomiarowy:
  1. Rejestrator uniwersalny, 18 Kanałowy, typ VR-18.
  2. Rejestratory miniaturowe AZ8828 (temperatura) i AZ8829 (temperatura i wilgotność), sz. 10.
  3. Kalibrator wielofunkcyjny sygnałów elektrycznych oraz ciśnienia, MC2-MF BEAMEX.
  4. Wysokonapięciowy (do 5 kV) miernik stanu izolacji MI 3201 firmy METREL.
  5. Rejestratory miniaturowe EBI125A (temperatura - do 140 stC) oraz EBI125A-PT (temperatura i ciśnienie ) do rejestracji parametrów parametrów zamkniętych zbiornikach ciśnieniowych.