Szczegółowa oferta firmy:
 • Produkcja, na zamówienie klienta, urządzeń dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.
 • Modernizacje i remonty urządzenia w zakładach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.
 • Wykonawstwo, na zamówienie klienta, konstrukcji ze stali kwasoodpornej (zabudowy, meble, balustrady itp.).
 • Pomiary ochronne odbiorcze i okresowe instalacji elektroenergetycznych w obiektach przemysłowych, laboratoryjnych i komunalnych.
 • Pomiary sprawdzające temperatury oraz ciśnienia w urządzeniach laboratoryjnych, m. in. cieplarkach, suszarkach, sterylizatorach parowych, łaźniach, chłodniach, zamrażarkach, itp.
 • Pomiary sprawdzające temperatury oraz ciśnienia w urządzeniach i obiektach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i innych przemysłowych; sprawdzanie układów regulacji temperatury i ciśnienia.
 • Sprawdzanie okresowe termometrów i manometrów.
 • Pomiary przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Pomiary walidacyjne stanowisk z laminarnym przepływem powietrza.
 • Projektowanie i wykonywanie instalacji pomiarowych z rejestracją istotnych parametrów w obiektach przemysłowych i laboratoryjnych.
 • Projektowanie i wykonywanie instalacji alarmowych i monitorujących.
 • Naprawa i konserwacja sprzętu laboratoryjnego: cieplarek, suszarek, łaźni wodnych, wirówek, spektrofotometrów, mikroskopów, sterylizatorów parowych itp.
 • Naprawa specjalistycznych urządzeń chłodniczych (ultrazamrażarki, liofilizatory).
Firma jest wyposażona w sprzęt pomiarowy takich firm, jak: METREL, BEAMEX, EBRO, SONEL, SIKA i inne.
Usługi są wykonywane przez doświadczoną kadrę techniczną posiadającą uprawnienia budowlane, elektryczne i pomiarowe oraz odpowiednie szkolenia.