Początek działalności gospodarczej przedsiębiorstwa „INFO-PET” datuje się na 01.01.2008 roku, kiedy to Piotr Antoni Fic, wspierając się na doświadczeniu i umiejętnościach nabytych w firmie swego ojca, postanowił rozpocząć niezależną działalność.

Firma specjalizuje się m.in. w naprawie chłodziarek, sprzętu laboratoryjnego oraz produkcji oświetlaczy do urządzeń światłowodowych. Od początku działalności naszej firmy wdrażamy technologię ICT posługując się łączami internetowymi w celu przesyłania danych i kontaktu ze zleceniodawcami za pomocą poczty elektronicznej.

Obecnie naszym podstawowym celem jest wejście na rynek z nową, niszową usługą przy wykorzystaniu faktu, iż po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej na skutek wprowadzenia norm jakościowych dla przyrządów pomiarowych, konieczne stało się przeprowadzanie systematycznych kontroli i wzorcowań sprzętu pomiarowego.